algemene voorwaarden

Gebruik van de Site
Doctize exploiteert de website www.doctize.nl en andere gerelateerde extensies en mobiele toepassingen met koppelingen aan deze website. Wij bieden artsen aan, waarmee de bezoeker van de website medische diensten en zorg kan verkrijgen . Door het gebruik van de site ga je akkoord met deze, en alle andere voorwaarden die op de site benoemd worden. Als je hiermee niet akkoord gaat, mag je de site en/of de diensten niet gebruiken.

Geleverde diensten
De artsen die de diensten leveren via Doctize zijn BIG geregistreerde artsen en daarom zelf verantwoordelijk voor de zorg die zij aan jou bieden. Doctize en/of derden die de diensten aanraden zijn nimmer aansprakelijk voor de professionele adviezen en behandelingen die je krijgt via Doctize. Doctize monitort haar artsen middels periodieke gesprekken met de CMO (chief medical officer). Deze zal niet goed functionerende artsen altijd direct uit de actieve diensten halen.

Privacy
De informatie die je aan de arts toevertrouwd tijdens het consult zijn juridisch vertrouwelijk. Met de informatie die je online opgeeft bij het maken van de afspraak wordt eveneens uiterst zorgvuldig omgegaan. Wij spannen ons maximaal in om ervoor te zorgen dat deze persoonlijke informatie veilig is. Zie daarvoor ook onze privacyverklaring.

Gebruikersaccounts
Wanneer je jezelf registreert op de site, ben je verplicht om voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord en mogelijk andere zaken op te geven. Als je een account wilt aanmaken moet je de wettelijke leeftijd hebben om een bindend contract te kunnen vormen. Mocht je die leeftijd niet hebben, dan kun je jezelf niet registeren en niet van onze diensten gebruik maken. Je verklaart dat alle informatie (inclusief eventuele uploads) bij het registeren en het maken van de afspraak juist, nauwkeurig, actueel en volledig is. Het account is niet overdraagbaar, het bijbehorende wachtwoord dien je met niemand te delen. Het is niet toegestaan meerdere accounts op dezelfde naam aan te maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van jouw account, jouw wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen dat account. Vrijgeven van jouw accountgegevens aan derden is verboden. Ook het gebruik van het account van een derde is verboden.
Doctize behoudt zich het recht om de nodige maatregelen te nemen die zij noodzakelijk of redelijk acht, met betrekking tot de beveiliging van de site en jouw accountgegevens. Doctize kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen of schades die voortvloeien uit het gebruik van de site en/of jouw account.

Doctize en kinderen
De diensten van Doctize zijn ook beschikbaar voor kinderen. Echter, het account voor iemand met de leeftijd onder de 18 dient te worden beheerd door een ouder of wettelijk voogd. Indien je een account aanmaakt voor diegene onder de 18 jaar ben je volledig verantwoordelijk voor hem of haar en dien je je te houden aan alle voorwaarden.

Toegangsrechten
We verlenen je hierbij een beperkt, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar recht op toegang tot de website en het gebruik van de diensten. De diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk niet-commercieel gebruik en alleen toegestaan onder deze voorwaarden en eventueel andere afzonderlijke overeenkomsten die met ons zijn aangegaan.

Je gaat ermee akkoord dat je nimmer zult proberen om:

  • Je anders voor te doen als een persoon of entiteit of anderszins danwel anders voor te doen als een relatie van een persoon of entiteit.
  • Gebruik te maken van de site of diensten om daarmee wetgeving te schenden.
  • Reverse te engineeren, demonteren, decompileren of dupliceren van de techniek/software/scripts van de site of diensten.
  • Virussen of andere schadelijke codes via de site, de diensten of anderszins te verspreiden.

Verder ga je akkoord jezelf te onthouden van beledigende taal en gedragingen, die als ongepast zouden kunnen worden beschouwd, of onwettig gedrag te vertonen bij de diensten geleverd via Doctize. Doctize is niet verantwoordelijk voor eventuele interacties van de artsen en de gebruikers die buiten de site om worden gevoerd. Wij raden je aan de diensten niet te gebruiken op openbare computers. We raden je ook aan het wachtwoord van jouw account niet te laten bewaren door jouw webbrowser of andere software.

Vergoedingen en Inkoopvoorwaarden
Je stemt ermee in alle vergoedingen of kosten te betalen die in overeenstemming zijn met de vergoedingen of kosten die op moment van gebruik van kracht zijn.
Door de betaling uit te voeren ga je akkoord met alle voorwaarden van Doctize. Het verschuldigde bedrag passend bij de diensten wordt vooraf geïnd en is in beginsel voor eigen rekening. Hiervoor hoeft Doctize geen extra aankondiging te doen of toestemming te vragen. In sommige gevallen dekt de ziektekostenverzekering de kosten. Een eventueel recept dat wordt uitgeschreven valt doorgaans onder de standaard basisverzekering. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het recept niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Indien een dokter vanuit Doctize verwijst naar de 2e lijn of anderszins is het niet uitgesloten dat de zorgverzekeraar dit weigert te vergoeden. Raadpleeg voor deze zaken jouw eigen zorgverzekeraar. Doctize biedt geen garantie dat je een dergelijke vergoeding krijgt en het is aan jou om dit al dan niet uit te zoeken. Doctize behoudt zich het recht om de tariefstructuur te allen tijde te wijzigen.

Annuleringen
Je begrijpt en accepteert dat je zelf verantwoordelijk bent de gemaakte afspraken na te komen. Gemaakte afspraken kunnen niet meer geannuleerd worden. Indien je niet in staat bent de geplande afspraak na te komen kun je deze tot 24 uur kosteloos wijzigen naar een ander moment. Wijzigen van een afspraak dient altijd plaats te vinden in dezelfde week van de originele afspraak. Indien je op het afgesproken moment van het consult niet aanwezig bent accepteer je dat de gemaakte kosten niet meer verhaald kunnen worden. In het geval dat een afspraak binnen een termijn korter dan 24 uur wordt gemaakt gelden dezelfde voorwaarden; Deze afspraken kunnen niet meer gewijzigd worden.

Doctize behoudt zich te allen tijde het recht om gemaakte afspraken te wijzigen. Een dergelijke wijziging gaat altijd in overleg met jou. Mocht er niet tot overeenstemming gekomen kunnen worden dan kan er aanspraak worden gedaan op restitutie.

Recht op wijzigen

Wij kunnen onderdelen van deze voorwaarden naar eigen inzicht wijzigen, toevoegen of verwijderen. Wijzigingen in de voorwaarden gelden niet voor reeds gemaakte afspraken.

Aansprakelijkheidsverklaring
Je gaat uitdrukkelijk akkoord dat het gebruik van de site en/of de diensten op eigen risico geschiedt. Zowel de site als de diensten worden aangeboden zoals op het moment van gebruik beschikbaar is. Doctize wijst alle garanties met betrekking tot beschikbaarheid van de diensten van de hand. Je erkent en aanvaart dat Doctize zelf geen medisch advies geeft, diagnose stelt of behandelingen start. Doctize is strikt genomen een technisch platform en biedt de infrastructuur voor het koppelen van gebruikers met artsen. Je erkent dat de artsen zelf verantwoordelijk zijn voor het leveren van de medische adviezen en de eventueel ingestelde behandelingen. De artsen bepalen zelf of extra overleg met de Chief Medical Officer noodzakelijk wordt geacht.

Vrijwaring
Je vrijwaart Doctize en al haar medewerkers van alle aansprakelijkheden, acties, eisen, claims ten gevolge van jouw schending van deze voorwaarden, zo ook voor de artsen van Doctize.